Regelingen voor verenigingen, stichtingen en instellingen

Voor verenigingen, stichtingen en instellingen die een eigen gebouw hebben of exploiteren, gelden verschillende regelingen op het gebied van energie en duurzaamheid.

Financiële regelingen

  • Teruggaaf energiebelasting: Bepaalde instellingen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB). Deze energiebelasting betaalt u aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht, minus de EB-heffingskorting. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst
  • Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing: (Sport)verenigingen kunnen voor het verduurzamen van hun gebouw de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen. Meer informatie hierover vindt u op de website van Gemeente Hoogeveen
  • Energie Lening Drenthe, Energie Lening Plus en Maatwerk financiering: De Drentse Energie Organisatie (DEO), nu Energiefonds Drenthe, ondersteunt bedrijven en instellingen bij investeringen in energiebesparing, duurzame opwek en circulaire economie. Meer informatie vindt u op de website van Drentse Energie Organisatie.

Advies voor sportverenigingen SportStroom

  • SportStroom coacht sportverenigingen op weg naar energieneutraal worden. Meer informatie vindt u op de website Sport Stroom
  • Drenthe Sport Duurzaam: dit is een project waarin samen met de partners - Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe – gestreefd wordt naar de verduurzaming van alle buitensportaccommodaties in de provincie. Meer informatie hierover vindt u op de website Sport Drenthe
  • Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA): deze subsidie is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen de subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie. Meer informatie vindt u op de website Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen