Over Groenemorgen Hoogeveen

Hoogeveen duurzaam maken: dat is de uitdaging die voor ons ligt. Dat doen we samen. Met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en inwoners. Want de klimaatverandering raakt ons allemaal. Ons doel: een duurzame lokale economie en een samenleving die voldoende is toegerust op klimaatveranderingen en energietransitie. Onder de naam Groenemorgen Hoogeveen voeren we diverse projecten uit om dit te bereiken.

Ambities

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan heeft Nederland afspraken en plannen gemaakt met andere landen in het Akkoord van Parijs 2015. Zelf hebben we het Nederlandse Klimaatakkoord uit 2019. Daarin staat wat we in Nederland gaan doen om in 2030 de CO2-uitstoot met tenminste 49% te verlagen, en in 2050 met 95%. Gemeente Hoogeveen wil in 2040 CO2-neutraal zijn.

Wat we doen

  • Fossiele brandstoffen vervangen door duurzame energiebronnen (energietransitie). Bijvoorbeeld door zonne-energie op te wekken en in bepaalde wijken over te gaan op waterstof. Meer over energietransitie.
  • Investeren in duurzaam wonen. Door duurzame nieuwbouwwijken te bouwen. En door leningen beschikbaar te stellen voor inwoners die willen bijdragen aan een duurzame samenleving. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen en woningisolatie. Meer over mogelijke leningen
  • De leefomgeving ‘klimaatrobuust’ maken, zodat we voorbereid zijn op extreem weer en wijken en openbare ruimte bestand zijn tegen de gevolgen hiervan.
  • De hoeveelheid afval verminderen en efficiënt hergebruiken van afval en grondstoffen. Zo werken we aan een circulaire samenleving. Meer hierover op de website van Afval in Hoogeveen.

Meedoen

Onze ambities waarmaken kunnen we niet alleen. Ook u kunt meedoen door bijvoorbeeld lampen (eerder) uit te doen, minder lang te douchen, minder verharding in de tuin, spullen her te gebruiken en uw woning te isoleren.