Hoe kan Hoogeveen overgaan op duurzame energie

Het grootste deel van de energie die wij gebruiken, wordt nu nog gewonnen uit fossiele bronnen zoals olie, aardgas en steenkolen. Deze winning zorgt voor veel schade aan de natuur en het milieu door onder andere de uitstoot van koolstofdioxide (CO2), die leidt tot verandering van ons klimaat.

Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord van 2015 hebben wereldleiders afgesproken in te zetten op een verandering van ons energiesysteem: de energietransitie. Het doel hiervan is om deze klimaatverandering af te remmen door de uitstoot van CO2 terug te dringen en energie te besparen. In Nederland onderzoeken we in 30 energieregio’s waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn keuzes.

Regionale Energiestrategie (RES)

In Drenthe hebben de gemeenten, waterschappen en provincie samen met diverse maatschappelijke betrokken partijen de ‘De Regionale Energiestrategie 1.0 RES-regio Drenthe’ gemaakt. De gemeenteraad heeft dit plan op 3 juni 2021 vastgesteld. In de RES 1.0 hebben de gemeenten, waaronder Hoogeveen, de verwachting aangegeven ten aanzien van de hoeveelheid duurzame stroom die tot en met 2030 opgewekt gaat worden. Hoogeveen zet vooral in op de al lopende zonneparkprojecten, de Zonneroute A37 en kleine windmolens. Verder wil Hoogeveen inzetten op het opwekken van zonne-energie op grote daken. Bekijk de RES 1.0 en bijbehorende stukken: 

Transitievisie Warmte

In de Transitievisie Warmte (TVW) is op hoofdlijnen aangegeven welke mogelijkheden er in de gemeente zijn voor het verwarmen zonder aardgas.

Tot 2030 wordt voornamelijk ingezet op isolerende en energiebesparende maatregelen. Om zo de vraag naar warmte zo klein mogelijk te maken. Na 2030 gaan we samen aan de slag om ervoor te zorgen dat de wijken en dorpen in Hoogeveen definitief van het aardgas af gaan. 

De Transitievisie Warmte voor de gemeente Hoogeveen is tot stand gekomen met de inbreng van inwoners, netwerkbedrijven, woningcorporaties en ondernemers. Samen met deze partners willen we verder aan de slag met de uitwerking van de warmtetransitie. Belangrijke randvoorwaarden hierbij zijn haalbaarheid, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. Dat geldt voor inwoners, bedrijven, partners en de gemeente. Iedereen moet mee kunnen doen.

De gemeenteraad heeft op 9 december 2021 de Transitievisie Warmte Hoogeveen vastgesteld. Bekijk de bijbehorende stukken: 

Wijkuitvoeringsplannen opstellen

In Wijkuitvoeringsplannen gaan we per dorp of wijk de voorkeuren beschrijven voor de warmtevoorziening die aardgas moet gaan vervangen. Deze voorkeuren zijn niet dwingend; huiseigenaren kunnen ook zelf al aan de slag gaan met alternatieve energiebronnen. Verder bepaalt een wijkuitvoeringsplan wanneer een wijk wordt afgesloten van het aardgas. Voor de wijk Erflanden zijn we al begonnen met het opstellen van een Wijkuitvoeringsplan. Inwoners, de netwerkbeheerder, en gemeente maken samen dit plan Meer informatie vindt u op de website Waterstof Hoogeveen.

Meedenken

We staan als samenleving samen voor deze opgave. We zouden het fijn vinden als u mee wilt denken. Dat kan bijvoorbeeld in de klankbordgroep die meedenkt over de energietransitie. Wilt u helpen vorm te geven aan een groener Hoogeveen? Mail dan uw gegevens naar info@groenemorgenhoogeveen.nl en we nemen contact met u op.